Stefan Živojinović

Rođen sam 1993. godine u Smederevu, najlepšem gradu na Dunavu. Gde sam i završio osnovnu i srednju tehničku školu, smer elektrotehničar računara i maturirao sa odličnim uspehom. Posle srednje odlučio sam nastaviti školovanje na visokoj školi elektrotehnike i računarstva, smer računarska tehnika gde i danas studiram. Svoje učenje usmeravam ka programiranju jer je to nešto što me interesuje.